خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

جلسه شورای فرهنگ عمومی

سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر محلات در سال جاری با دستور جلسه  ” ترویج فرهنگ قناعت و پرهیز از اسراف و تجمل گرایی ” در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در محل دفتر امام جمعه و با حضور امام جمعه محترم و دیگر اعضاء برگزار گردید.