اخبار فرهنگی

بازدید بازنشستگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از محلات

گروهی از کارمندان بازنشسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بازدید از شهرستان محلات و استفاده از مجتمع خدمات درمانی آبگرم به این منطقه اعزام شدند. اداره شهرستان ضمن خوشامد گویی با اهدای شاخه ای …

ادامه...