خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

کارگاه نقاشی با عنوان « خشونت و راه های کنترل و کاهش آن در خانواده »

کارگاه نقاشی در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ در محل آموزشگاه پویان و با موضوع « خشونت و راه های کنترل و کاهش آن در خانواده » برگزار گردید.

در این کارگاه ۶ نفر از شرکت کنندگان اثری با موضوع فوق خلق کردند . این برنامه به منظور کاهش خشونت و راه های کنترل  آن در خانواده برگزار گردید.