خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

قبولی استاد رضا شاه حسینی در “آزمون استادی انجمن خوشنویسان ایران”

هنرمند ارجمند جناب آقای

رضا شاه حسینی

قبولی جنابعالی در مرحله اول آزمون

استادی انجمن خوشنویسان ایران را

به شما تبریک عرض نموده ، موفقیت و

سربلندی شما در تمام مراحل زندگی به

ویژه عرصه فرهنگ و هنر را از خداوند

متعال خواستاریم.