خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

جلسه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محلات با آقای کوچکی رابط ستاد فهما

در تاریخ ۲۲ دی جلسه ای با حضور آقای مهدی ملک محمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محلات و آقای کوچکی رابط ستاد فهما در شهرهای محلات ، خمین و دلیجان و آقای جعفر الهی رابط کانون های فرهنگی هنری مساجد محلات برگزار شد. در این جلسه در خصوص صدور مجوزهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد و نحوه ثبت فعالیتهای کانونهای مساجد بحث و تبادل نظر انجام گرفت . در پایان لوح تقدیری به آقای الهی اهدا شد.