خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

جلسه معاون اداری مالی اداره کل درخصوص رفع موانع اداری مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محلات

در تاریخ ۵ دی ۹۹ جلسه ای با حضور آقای سوفالی معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ، مسئولین اداره کل راه و شهرسازی ،مسئولین  سازمان برنامه و بودجه و آقای مهدی ملک محمدی برگزار شد. در این جلسه در خصوص رفع موانع اداری مجتمع فرهنگی هنری بحث و گفتگو شد.