خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

روز جهانی تئاتر

تئاتر یک ضرورت است. یک ضرورت اجتماعی. همواره بوده و خواهد بود. نمی توان منکر آن شد. ضرورتی که همگان بر تاثیر شگرفش بر اجتماع در ادوار مختلف اذعان دارند.

روز جهانی تئاتر بر هنرمندان واحد نمایش شهرستان محلات خجسته باد.